понеділок, 11 січня 2016 р.

Клуб VEMI

Клуб "Вексиляція римских війск Нижньої Мезії - VEMI" (лат. Vexillatio exercitus Moesiae inferior)

Клуб займається реконструкцією римських військ на території Північного Причорномор'я початку II ст., що входили до складу вексиляції військ провінції Нижньої Мезії. Мета - реконструкція побуту, одягу, озброєння римського легіонера.
Вексиляція (від лат. vexillum- бойовий прапор) - римський військовий загін, що складався з солдатів різних підрозділів і призначався для виконання особливих завдань головного командування. У Північному Причорномор'ї у римський час дислокувалися вексилляції різних частин, головним чином підпорядкованих командуванню провінції Нижня Мезія.

Клуб "Вексилляция римских войск Нижней Мёзии - VEMI" занимаемся реконструкцией римских войск на территории Северного Причерноморья начала II вв., входящих в состав вексилляции войск провинции Нижняя Мёзия. Цель - реконструкция быта, одежды, вооружения римского легионера.
Вексилляция (от лат. vexillum - боевое знамя) - римский военный отряд, состоявший из солдат различных подразделений и предназначавшийся для выполнения особых заданий главного командования. В Северном Причерноморье в римской время дислоцировались вексилляции различных частей, главным образом подчиненных командованию войск провинции Нижняя Мёзия.

Club "Roman Vexillatio of Lower Moesia" is engaged in historical reenactment of Roman troops in the beginning of the 2nd Century AD in the Northern Black Sea region. Roman troops in this region were a part of the vexillatio based in Roman province of Lower Moesia. The goal of our club is the reconstruction of life, clothes, weapons of Roman legionaries.
Vexillatio (from the Latin vexillum - battle flag) is a Roman military unit made up of soldiers of different troops, designed to perform specific tasks of Command. In the northern Black Sea coast in Roman times were deployed different vexillatio, mainly subordinate to commanders of the Lower Moesia province.


Немає коментарів:

Дописати коментар